Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

חוק FATCA

בשנת 2010 במסגרת ה-Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)   הוחלט כי כל אזרח אמריקאי המחזיק בנכסים פיננסיים (financial assets ) מחוץ לתחומי ארה"ב מחוייב בדיווח על אותם מכשירים פיננסיים ל-IRS.

בשנת 2014 חתמו מס הכנסה והבנקים בישראל על חוק FATCA במסגרת הסכם לשיפור אכיפת המס הבינלאומית.

מהי מטרת חוק FATCA?

צימצום העלמות מס והלבנת הון של אזרחים אמריקאים ויישויות אמריקאיות

מהי דרך פעולה של אכיפת חוק FATCA?

במסגרת חוק FATCA נקבעו הוראות המחייבות גופים פיננסיים זרים ברחבי העולם ובהם בנקים בישראל לדווח לרשויות המיסים בארצות הברית על חשבונות של אזרחים ותושבים אמריקאים המנוהלים אצלם.

כיצד מתבצע זיהוי של אזרחים אמריקאים ויישויות אמריקאיות?

במסגרת יישום חוק זה הבנקים מחוייבים להחתים את לקוחותיהם בעלי האזרחות האמריקאית על טופס W-9

 מתי יועבר המידע לרשויות המס בארה"ב?

דחיפות הנושא נגזרת מתאריך התחלת הדיווחים לרשויות המס בארה"ב. במסגרת ההסכם שהושג תחילת הדיווחים תיעשה החל מתאריך 30.9.2016.

 מהם מכשירים פיננסיים המחוייבים בדיווח לפי הגדרת ה-IRS?

1.חשבונות פיננסיים המוחזקים על ידי מוסדות פיננסיים מחוץ לתחומי ארה"ב.

2. כל אחזקה ביישות (Entity ) זרה הנמצאת מחוץ לתחומי ארה"ב כגון:  חברה זרה, שותפות זרה וקרן נאמנות זרה.

3.כל אחזקה של מניות, אגרות חוב וניירות ערך שהונפקו על ידי אדם שאינו אזרח אמריקאי ושאינן מוחזקות תחת חשבון השקעות.

4. כל מכשיר פיננסי או חוזה שהמנפיק שלו או שהצד הנגדי שלו אינם אזרחי ארה"ב.

חישוב הערך הכספי של המכשיר הפיננסי נקבע לפי עיקרון שווי שוק הוגן ( Fair market value )

מדובר בדיווח מקיף ורחב יותר מאשר דיווח ה-F-BAR ולפיכך ה-IRS   קבע קריטריונים נוקשים יותר הקובעים מי מחוייב בהגשת דוח זה.

בשלב זה נתייחס לקריטריונים שנקבעו עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לגבולות ארה"ב (כלומר אזרחים שעמדו באחד הקריטריונים הבאים : bona fide resident or physical presence tests ) :

 הקריטריונים מבוססים על שווי ערך המכשירים הפיננסיים בבעלות האזרח האמריקאי ומצבו המשפחתי:

א. רווק/ה –מחוייב בדיווח במידה וערך המכשירים הפיננסיים בבעלותו הינו מעל $200000 ביתרת סוף השנה או מעל $300000 בכל שלב במהלך השנה.

ב. זוג נשוי -  מחוייבים בדיווח במידה וערך המכשירים הפיננסיים בבעלותם היה מעל $400000 ביתרת סוף השנה או מעל $600000 בכל שלב במהלך השנה.

טופס 8938- Statement of Specified Foreign Financial Assets מוגש כחלק מה-Tax return ומצריך ידע רב בהגשתו  בצורה מדויקת ונכונה. 

 

 לכל שאלה נוספת ניתן לפנות  בשעות פעילות המשרד בין השעות  8:30-18:00 ונשמח לעמוד לשירותך בכל נושא הנכלל בשירותינו.

 

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי virtue tax.

תגיות : fatca, financial assets, income tax, irs forms, us cpa

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773