• Tax returns

    כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם.

    continue reading

החזרי מס - Tax returns

חובת הגשת דוחות

ביטוח רפואי מנדטורי

קנסות ועונשים על אי דיווח

דף פתיחה - כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש את דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם. continue reading

האם אתה מחויב בהגשת דוח מס? - על פי חוק ישנם 3 קריטריונים מרכזיים המסייעים לקבוע האם הינכם מחוייבים בהגשת דוח מס בארה"ב(Tax return ) בשנה ספציפית בתור אזרחים אמריקאים: continue reading

האם יש לך חבות מס? - הגשת הדוח אינה מציינת חבות מס . ההפך הוא הנכון! יש לעשות הפרדה בין חובת דיווח לבין חבות מס בפועל. אלו שני דברים שונים בתכלית. continue reading

זמני הגשת דוחות מס בארה"ב - מהם האופציות העומדות ברשותכם מבחינת זמני הגשת דוחות המס בארה"ב? continue reading

קנסות ועונשים על אי הגשת דוח ואי תשלום מס בזמן - ישנם שלושה סוגי קנסות שחלים על הגשת דוח ואי תשלום המס בזמן continue reading

מענקים במסגרת משבר הקורונה - מענקי קורונה לאזרחים אמריקאים ולתושבי ארהב continue reading

עצמאים בישראל - ההבדל המשמעותי ביותר מבחינת מיסוי בין שכירים ועצמאים בישראל מתמקד בחובת תשלומי ביטוח לאומי ( Social security payments ) וביטוח רפואי ( Medicare ) במסגרת הגשת ה-Tax return . continue reading

טפסים ומידע לצורך הכנת דוחות המס - לצורך הכנת דוח המס בארה"ב יש לספק נתונים אישיים ופירוט הכנסות של מגישי הדוח continue reading

ביטוח לאומי בארה"ב - הטבות ותשלומי ביטוח לאומי מארה"ב מתחלקים לשני סוגים עיקריים: 1. קבלת תשלומי פנסיה – Social security benefits 2. קצבת נכות – Disability benefits continue reading

מס ירושה בארה"ב - על פי חוקי המס בארה"ב חל מס ירושה על חלקה של הירושה העולה על הסכום הפטור ממס כמוגדר בחוק. continue reading

קריטריונים לקבלת תשלומי ביטוח לאומי מארה"ב - אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל זכאים לקבל תשלומי ביטוח לאומי גם במידה והינם מתגוררים בישראל כל עוד עומדים בקיטריונים שהוצבו על ידי מוסד הביטוח הלאומי בארה"ב. continue reading

דרכי תשלום לביטוח הלאומי בארה"ב - 1.עבודה כשכיר בחברה אמריקאית הפועלת בארה"ב או בישראל – במידה והינכם עובדים בחברה אמריקאית אתם רשאים לבצע הפרשות ביטוח לאומי לארה"ב דרך המעסיק שלכם. עליכם לפנות באופן ישיר למעסיק שלכם ולספק לו את כל המידע האישי continue reading

Obama care - חובת ביטוח רפואי בארה"ב - מהי השפעת ה-Obama care על אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל? continue reading

רפורמת טראמפ - שינויים עיקריים תחת רפורמת טראמפ (2017-2018) continue reading

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773