הטבות כספיות במסגרת משבר הקורונה

 

קבלת החזרים כספיים לאזרחים אמריקאים ולתושבי ארהב בצל הקורונה

בעקבות משבר הקורונה  והפגיעה כלכלית שנבעה מכך, הוחלט בקונגרס אמריקאי תחת ה-Coronavirus ,Relief and Economic security act על שורת צעדים שמטרתם לסייע לאזרחים אמריקאים ולתושבי ארה"ב.

המהותי שבאותם שורת צעדים  עבור אזרחים אמריקאים שגרים מחוץ לתחומי ארה"ב הינו  קבלת תשלומים כספיים ישירות לחשבון הבנק/כתובת המגורים של כל אזרח ואזרח.

מטרתנו היא להביא לידיעתכם את כלל זכאויותיכם  ואת הדרכים שתוכלו לממש את אותן הטבות במסגרת הפצת מידע תקופתי אותו אנו מספקים ללא תמורה לקהילת אזרחים אמריקאים ולתושבי ארה"ב(בעלי גרין קארד)המתגוררים בישראל.

להלן לקט שאלות שכיחות ותשובותינו להן :

 •       מי זכאי לקבלת ההחזר?

א.      אזרחים אמריקאים עם מספר ביטוח לאומי ( Social security number )

ב.      תושבי ארה"ב (בעלי גרין קארד) עם מספר ביטוח לאומי

 •       מי אינו זכאי לקבלת ההחזר?

א.      מי שאינו אזרח או תושב ארה"ב.

ב.      מי שהינו בעל ITIN ולא בעל Social security number

ג.        מי שמוגדר כנתמך ( Dependent ) בדוח מס של אדם אחר

ד.      נתמכים מעל גיל 17 שאינם עומדים בקריטרויונים של ה-Child tax credit.

 •         מהו גובה התשלומים הכספיים להם אהיה זכאי?

סכום ההחזר/תשלום הינו $1200 ליחיד ( $2400 לזוג נשוי ) כתלות ברמת ההכנסה והסטטוס המשפחתי שיפורטו בהמשך.

בנוסף, כל משפחה תהיה זכאית לתוספת של $500 עבור כל ילד בעל אזרחות אמריקאית מתחת לגיל 17 שעומד בהגדרות לזכאות של ה-Child Tax credit.

לדוגמא : זוג נשוי ( $2400 ) עם שני ילדים ( $1000 ) יהיו בעלי זכאות להחזר של $3400.

 •          האם מקום התושבות משפיע על זכאותי?

     לא. החוק קובע כי כל אזרח אמריקאי ללא קשר למקום מגוריו זכאי להטבה.

 •        מהם הקריטריונים לקבלת ההחזר המלא בהתאם לרמת הכנסה השנתית ( AGI ) כתלות במצב המשפחתי?
 1. רווק/ה ( Single ) – עד $75,000 .
 2. זוג נשוי המגיש בנפרד ( Married filing separately ) – עד $75,000
 3. זוג נשוי ( Married filing jointly )– עד $150,000 .
 4. ראש בית ( Head of household ) – עד $112,500 .
 •          האם אהיה זכאי/ת לקבל החזר חלקי/ במידה והרווחתי מעל הסכומים הנ"ל?

כן. החוק קובע כי סכום ההחזר יופחת בגובה של 5% מעל רמות ההכנסה הנ"ל . לדוגמא: סכום ההחזר של רווק שהרוויח $85,000 יופחת שיעור של $500 ( 5% מהכנסה של $10,000 שחרגה מרף ההכנסה של $75,000). לפיכך זכאותו תהיה $700.

לנוחיותכם, להלן רמות ההכנסה כתלות במצב המשפחתי שמעליהן לא תהיה זכאות להחזר:

 1. רווק/ה ( Single ) – עד $99,000 .
 2. זוג נשוי המגיש בנפרד ( Married filing separately ) – עד $99,000
 3. זוג נשוי ( Married filing jointly )– עד $198,000 .
 4. ראש בית ( Head of household ) – עד $136,500 .
 •         מה עליי לעשות על מנת לקבלת את ההחזר?

עלייך להגיש דוח מס לשנת המס 2018 או 2019 לצורך קבלת ההחזר. רשות המס האמריקאית(IRS) תקבע את זכאותך בהתאם לדוח המס האחרון שהוגש מהנ"ל.

 •        כיצד ההחזר יתקבל?

ההחזר יינתן בהעברה ישירה לחשבון בנק אמריקאי ( במידה ופרטי החשבון צוינו במסגרת הגשת דוח המס האחרון שהוגש) או בצ'ק לכתובת שצוינה בדוח המס האחרון שהוגש.

 •          מתי אני צפוי/ה לקבל את ההחזרים?

ההחזרים יופקדו ישירות לחשבון הבנק האמריקאי או יועברו בצ'ק במהלך חודש אפריל.

לתשומת ליבכם: קבלת ההחזר בצ'ק לכתובת בישראל לרוב לוקחת זמן רב יותר כשהזמן המוערך לכך הוא בין 30-45 ימי עסקים.

 •        האם יהיה עליי לשלם מס הכנסה על החזר זה?

לא. החזרים אלו אינם חייבים במס הכנסה כלל.במידה ובהגשת דוח המס בשנת 2020 רמת הכנסתך תחרוג מהנ"ל ישנה אפשרות לתשלום חלקי על החזר זה.

 •        האם יש הבדלים בין עצמאים לשכירים לצורך קבלת ההחזר?

לא. אין הבחנה בין שכיר לעצמאי עבור קבלת ההחזר.

 •       האם בן זוגי או ילדיי שאינם אזרחים/תושבי ארה"ב יהיו זכאים להטבה זו? מה לגביי אזרח זר(קרי : לא אמריקאי) שמגיש דוחות מס בארה"ב?

לא. החזר זה אינו תקף למי שאינו עומד בהגדרה של אזרח או תושב ארה"ב.בנוסף,במידה ואחד מבני הזוג הינו בעל ITIN לשון החוק קובעת כי לא תהיה זכאות כלל לשאר חברי המשפחה גם כן ( אם אחד בן/בת הזוג הינו אזרח אמריקאי).

 •        האם חובה להיות בעל/ת מספר ביטוח לאומי בארה"ב (Social security number) לצורך קבלת ההחזר?

כן. אזרחים אמריקאים שטרם הנפיקו מספר ביטוח לאומי בארה"ב לא יהיו זכאים להחזר זה טרם יבצעו זאת.

 •         מה עליי לעשות המידה ולא קיבלתי את ההחזר הכספי בתוך פרק זמן סביר?

ניתן ליצור קשר עם ה-IRS לצורך שליחת צ'ק חלופי במידת הצורך. אנו ממליצים להמתין לפחות 60 יום במידה והינכם מצפים לקבלת ההחזר באמצעות צ'ק לכתובת בישראל.

 •         כיצד אוכל לבדוק את סטטוס ההחזר שלי?

רשות המס האמריקאית ( IRS ) הקימה פורטל לצורך בדיקה מיידית של סטטוס ההחזר באמצעות לחיצה על הקישור "Filers: Get Your Payment"

 •        איזה מידע עליי לספק לצורך בדיקת סטטוס ההחזר שלי?

א.      שם מלא באנגלית

ב.      תאריך לידה

ג.        כתובת מגורים כולל מספר דירה ומיקוד ( בהתאם לדוח המס האחרון שהוגש)

 •       מה עליי לעשות במידה ואני מקבל/ת הודעה שגיאה בעת בדיקת סטטוס ההחזר שלי?

מנסיוננו ,בשבועות הראשונים הייתה בעיה בקבלת סטטוס ההחזר בעת הזנת כתובת מחוץ לתחומי ארה"ב. בשבועיים האחרונים נדמה כי הבעיה תוקנה על ידי רשות המס כך שהאתר צפויה לספק מידע עדכני לגבי מועד קבלת המענק.

לתשומת ליבך: במידה ועדיין קיבלת הודעת שגיאה אין להסיק מכך שאינך זכאי/ת לקבל ההחזר.

 •      עד מתי אוכל לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלי בארה"ב לצורך קבלת הפקדה ישירה לחשבון?

רשות המס האמריקאית תאפשר עד ה13/5/2020 לעדכן את פרטי חשבון הבנק האמריקאי באמצעות הלינק "Filers: Get Your Payment". במידה ול-IRS אין את פרטי חשבון הבנק שלך הצ'ק יועבר בדואר.

 •        מתי אני צפוי/ה לקבל את המענק?

הפקדות לחשבונות בנק בארה"ב ושליחת צ'קים החלו בתאריך 13/4/2020 וצפויים להסתיים עד ה-11/9/2020 כתלות ברמת ההכנסה שדווחה במסגרת דוח המס האחרון. רבים מלקוחותינו כבר דיווחו על קבלת המענק המלא.

 •        מה עליי לעשות במידה ולא אקבל את המענק עד סוף השנה ו/או אני מגיש את דוח המס לשנת 2018/2019 רק כעת?

במקרה והמענק לא יתקבל  עד סוף השנה  יהיה ניתן לקבלו במסגרת הגשת דוח המס 2020 כהחזר מס ( Refundable credit ).ישנה אפשרות שה-IRS יקים פורטל לצורך דיווח אי קבלת המענק לצורך שליחת צ'ק ו/או הפקדה לחשבון חלופית.

בכל מקרה כל אזרח אמריקאי שעומד בקריטריונים בהתאם לקישור כאן צפוי/ה  לקבל את המענק.

 •          מה עלייך לעשות כעת?

א.      לקוחות שלא הגישו את דוח המס לשנת 2018 או 2019 – יש ליצור עימנו קשר באופן מיידי לצורך קידום הנושא עבורכם.

ב.      לקוחות שחרגו מרפי ההכנסה שתוארו בתזכיר – יש ליצור עימנו קשר באופן מיידי לצורך ביצוע תכנון מס והגשת דוח המס לשנת 2019.

ג.        תכנון מס מוקדם לשנת המס 2020 למי שצופה שרמת ההכנסה שלו תגדל מעל לספי ההכנסה שתוארו בתזכיר לצורך הימנעות מתשלום מס על החזר זה.

ד.      יצירת קשר עם חברי משפחה/מכרים שאינם מודעים לזכאותם.

הטבות נוספות שהוגשו במסגרת ההסכם

א.      קבלת אורכה אוטומטית של הגשת דוח המס וביצוע התשלום ללא קנסות או עונשים עד לתאריך 15/7/2020.

ב.      הרחבה והגדלת ההטבות לדמי אבטלה:

ü      הרחבת  סוגי הזכאים לדמי אבטלה שיכללו  גם עצמאים ,עובדים זמניים ומובטלים.

ü      הגדלת הזכאות לדמי אבטלה ל13 שבועות נוספים.

ü      הגדלת סכום התשלום של דמי אבטלה ב$600 נוספים בכל שבוע.

 

לתשומת ליבך : קבלת דמי אבטלה מותנית בהיותך תושב ארה"ב שסכומי הזכאות משתנים בהתאם למדינת התושבות ( State residency ). תנאי וסכומי הזכאות משתנים בין המדינות השונות בארה"ב.

 

ג.        דחייה של תשלומי הלוואות סטודנטים כולל ריביות עד לתאריך 30.9 ללא קנסות או עונשים.

ד.      הטבות פנסיוניות הכוללת אפשרות למשיכה עד $100,000 מחשבונות הפנסיה לפני גיל 59.5 ללא קנסות או עונשים ופריסתם למשך 3 שנים (במידה וישנה הוכחה לפגיעה כלכלית כתוצאה מהקורונה), אי חובת משיכת כספים מקרנות הפנסיה ללא קנסות או עונשים ועוד.

אנו ממליצים על יצירת קשר עם נציגינו בהקדם האפשרי לצורך היערכות מיטבית לצורך הבטחת זכאותכם.

אנו ממשיכים, כמובן, לעמוד לשירותך במענה לבקשות המידע השונות, זמינים כתמיד לכל שאלה ייחודית, וממליצים לך לנצל סיוע זה. 

 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773