Obama care - חובת ביטוח רפואי בארה"ב

חובת ביטוח רפואי בארה"ב - Obama care

 

לנוחיותכם, צירפנו סקירה קצרה על החוק תוך שימת דגש על היבטים משמעותיים עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב.

 

מהי מטרת ה-Obama care ?

המטרה המוצהרת של  ה-Obama care הוא לאפשר לאזרחים אמריקאים רבים יותר נגישות לביטוח רפואי ולהפחית עלויות במגזר הרפואי הפרטי על ידי יישום ביטוח רפואי חובה.

 

מהי הבעייתיות של החוק עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל?

אזרח אמריקאי המתגורר מחוץ לתחומי ארה"ב אינו יכול לרכוש פוליסת ביטוח בארה"ב המתחייבת על פי ה-Obamacare. אי רכישת ביטוח מסכנת את אותם אזרחים בקנסות ועונשים.

 

מהם הקנסות והעונשים על אי רכישת ביטוח רפואי בהתאם לחוק?

נכון לשנת המס 2015 , הקנס הוא הגבוה מבין $325  או 2% מגובה ההכנסה לאותה שנת מס.

עבור שנת המס 2016 , הקנס הוא הגבוה מבין $695  או 2.5% מגובה ההכנסה לאותה שנת מס.

 

הפתרון? אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב פטורים מרכישת ביטוח רפואי!

 

ישנם מספר מצבים המאפשרים קבלת פטור על רכישת ביטוח רפואי בהתאם לחוק.

אחד מאותם פטורים הינו מגורים מחוץ לתחומי ארה"ב בהתאם לקריטריונים המוגרים בחוק*.

 

חובה לסמן את הפטור בדוח המס המוגש לצורך מניעת קנסות ועונשים! סימון בטופס 8965 .

 

צירוף  טופס  8965 לדוח השנתי – רישום  בחלק 3 ( Coverageexemptions for individuals claimed on your return) את המידע הבא: שם פרטי ומשפחה לכל אחד מחברי המשפחה, מספר ביטוח לאומי ( SSN ) , סימון פטור תחת האות C וסימון פטור לכל השנה  Full year)).

 

האם בכל זאת לחוק ישנם השפעות נוספות עליי? האם יהיה עליי לשלם מס נוסף?

 

אזרחים אמריקאים המוגדרים כבעלי הכנסה גבוהה ( לקבלת קריטריונים מדויקים בהתאם למצב משפחתי אנא לחץ כאן ) ישלמו מס נוסף בגובה 3.8% על הכנסה מהשקעות ( כגון: ריביות, דיבידנדים, רווחי הון וכו). לא ניתן להתקזז כנגד מס הכנסה ששולם בארץ על אותה הכנסה.

 

 

נשמח לסייע במתן מענה לשאלות בנושא זה או בכל נושא רלוונטי אחר הנכלל בשירותינו. לצורך זה ניתן ליצור עמנו קשרבטלפון המשרד 072-2520100 בשעות פעילותנו בימים א-ה, בין השעות 8:30-18:00.

 

 

 

 

 

 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773