האם אתה מחויב בהגשת דוח מס?

האם אתם מחויבים בהגשת דוח מס בארה"ב(דוחות מס אמריקאים)?

שיטת המיסוי בארה"ב

בארה"ב,בניגוד לישראל ושאר המדינות בעולם אזרח אמריקאי מחוייב בדיווח על הכנסתו העולמית גם אם אינו נחשב תושב ארצות הברית לצורכי מס. קרי:אזרח ארצות הברית המתגורר בישראל מחוייב בדיווח גם על הכנסותיו מישראל וגם על הכנסותיו בארה"ב(או מכל מדינה אחרת) באמצעות הגשת דוח מס בארה"ב(דוח מס אמריקאי).

מהם הקריטריונים להגשת דוח מס בארה"ב?

Arrow  שכירים :

על פי חוק ישנם 3 קריטריונים מרכזיים המסייעים לקבוע  האם הינכם מחוייבים בהגשת דוח מס בארהב (Tax return ) בשנה ספציפית בתור אזרחים אמריקאים:

א. רמת הכנסה שנתית מכל מקורות הכנסתכם העולמיות. 

ב. מצב משפחתי.

ג. גיל.

לקבלת הקריטריונים המדויקים לצורך קביעה אם חלה עלייך חובת הגשת דוח מס בארה"ב אנא לחץ כאן.

לדוגמא : אם בסוף שנת 2017 היית רווק/ה, מתחת לגיל 65 וכלל הכנסתך היה גבוה מ$10,400 את/ה מחוייבים בהגשת דוח מס בארה"ב(דוח מס אמריקאי) לאותה שנה.

Arrow עצמאים :

על פי חוק אזרח אמריקאי שהינו עצמאי  ומתגורר בישראל המרוויח בשנה קלינדרית לאחר קיזוז הוצאותיו מעל $400 מחוייב בהגשת דוח מס שנתי.

Arrow  היבטים משמעותיים הנוגעים להגשת דוחות מס בארה"ב:

1. רמת הכנסה מינימלית פטורה ממס- לכל אזרח אמריקאי ישנה רמת הכנסה מינימלית פטורה ממס הבאה לידי ביטוי במצבו המשפחתי ( Standard deduction ) ומספר הנפשות במשפחה הנכללים דיווח ( Personal exemption) . לדוגמא : בשנת המס 2018 ליחיד אשר הינו ררוק מתחת לגיל 65 ישנה רמת הכנסה פטורה של $12,000.

2. אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מיסוי - כל תשלום מס שבוצע בישראל מתקזז כנגד חבות מס שחושבה בארה"ב לאותו סוג הכנסה. קרי: רק במידה ואחוז המס בארה"ב גבוה יותר מאחוז המס בישראל לאותו סוג הכנסה ישנה אפשרות של תשלום הפרשי המס על ידי האזרח האמריקאי.

3. ניצול פטור הקבוע בחוק האמריקאי - הכנסה מיגיעה אישית (קרי:ממשכורת או הכנסה כעצמאי) עד $102,100 פטורה ממס בארה"ב בתנאים מסוימים* נכון לשנת המס 2017 .

4. הגשת דוח המס אינה קובעת שהינך חייב/ת במס - ייתכן והינך זכאי/ת להחזר מס או לחילופין אינך חייבת/ת במס כלל.

5. קבלת החזרי מס(Refundable credits)- ישנם אזרחים אמריקאים רבים המקבלים החזרי מס משמעותיים עם הגשת דוח המס השנתי גם אם מעולם לא שילמו מס בפועל.החזרים אלו מוגדרים בחוק כ-Refundable credits וניתנים על פי עמידה בקריטריונים שהוצבו על ידי רשות המס בארה"ב.רבים מהאזרחים האמריקאים המתגוררים בישראל כלל אינם מודעים לזכאותם ובכך מפסידים תשלומים ניכרים.

6. ביצוע תשלומי ביטוח לאומי - לצורך זכאות לתשלומי פנסיה מהביטוח הלאומי בארה"ב על האזרח האמריקאי להשלים 40 רבעונים (10 שנים) של תשלומים במהלך חייו.לרוב,על האזרח האמריקאי המתגורר בישראל לבצע את ההפרשה באמצעות הגשת דוח המס תחת self employment tax. אי ביצוע התשלום עלול לפגוע בזכאותך להחזר ו/או להקטין את הפנסיה המגיעה לך.

7.חובות דיווח מורחבות - ישנם מקרים ספציפיים בהם ישנה חובת דיווח נרחבת בדוח המס.לדוגמא: במידה והיה לך מעל $200K בחשבונות המוחזקים מחוץ לתחומי ארה"ב ישנה חובת דיווח נרחבת תחת טופס 8939.

8. הגשת הדוח באיחור - החוק קובע כי במידה ואינכם חייבים במס לא יחולו קנסות או עונשים על הגשה מאוחרת.

Arrow  שימו לב כי ברוב המוחלט של המקרים אין חבות מס בפועל לאזרחים אמריקאים שהכנסתם מושגת מחוץ לתחומי ארה"ב  ולפיכך הגשת הדוחות בהתאם לחוק מומלצת וכדאית.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות  בשעות פעילות המשרד בין השעות  8:30-18:00 ונשמח לעמוד לשירותך בכל נושא הנכלל בשירותינו.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי virtue tax.

 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773