קריטריונים לקבלת תשלומי ביטוח לאומי מארה"ב

 האם אני זכאי לקבלת תשלומי ביטוח לאומי בארה"ב?

אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל זכאים לקבל תשלומי ביטוח לאומי גם במידה והינם מתגוררים בישראל כל עוד עומדים בקריטריונים שהוצבו על ידי מוסד הביטוח הלאומי האמריקאי.

Arrow הגדרת תושב חוץ לצורכי ביטוח לאומי

אינכם מתגוררים באחת מ-50 המדינות ( states ) שהינם חלק מה-United states ומספר איזורים סמוכים המוגדרים בחוק. לאחר שהות של למעלה מ-30 יום ברציפות מחוץ לתחומי ארה"ב הינכם עומדים בהגדרת תושב זר לצורכי ביטוח לאומי. במידה וחזרתם לארה"ב לתקופה של למעלה מ-30 יום ברציפות מעמדכם כתושבי ארה"ב יחודש לצורכי ביטוח לאומי.

Arrow מילוי שאלון לקביעת זכאות תשלומים ושינויים אישיים

רשות הביטוח הלאומי שולחת באופן שיטתי שאלונים העוזרים בידה לקבוע את רמת זכאותך.עלייך למלא שאלון זה ולהחזירו במהירות האפשרית למשרד המצוין במכתב שנשלח אלייך.אי שליחת השאלון תגרור לעצירת התשלומים.

בנוסף,עליכם לדווח ללא דיחוי על כל שינוי במצבכם האישי המשפיע על זכאותכם לקבלת התשלומים.אי דיווח או דיווח שקרי באופן מכוון עלול לגרור לקנסות ואף לעונשי מאסר.

Arrow קריטריון עבור אזרחים בעלי הכנסה מחוץ לתחומי ארה"ב ( The foreign work test )

כל עוד שני המצבים המתוארים בהמשך הפסקה מתארים את מצבכם האישי אינכם זכאים לתשלומי ביטוח לאומי חודשיים:

  1. הינכם  מתחת לגיל הפרישה הקבוע בחוק ( בין 65-67 בהתאם לשנת לידתכם ) .
  2. עבדתם למעלה מ-45 שעות חודשיות מחוץ לתחומי ארה"ב.

שימו לב : במידה ועמדת בקריטריונים הנ"ל ונמנעו ממכם תשלומים ביטוח לאומי, התשלומים הצפויים לכם יהיו גבוהים יותר בשל מאוחר יותר בעת קבלת התחלת קבלת התשלומים בגיל פרישה.

המשמעות הינה שאין איבוד ממשי של תשלומים אלא רק דחייתם לשלב מאוחר יותר בחייכם.

Arrow קריטריון הגבלת הכנסה שנתית לאזרחים המתגוררים בארה"ב (  The annual retirement test )

במידה ורמת הכנסתם השנתית הינה מעל $15120 תשלומי ביטוח הלאומי שלכם יופחתו על פי המדרגות הבאות:

א.      על כל $2 שהרווחתם מעל רמת ההכנסה הנ"ל יופחת $1 מתשלומי ביטוח הלאומי הצפויים לכם.

ב.      במידה והגעת לגיל הפרישה בשנת 2013 קריטריון ההכנסה הינו $40080 . על כל $3 שהרווחתם מעל רמת ההכנסה הנ"ל יופחת $1 מתשלומי ביטוח הלאומי הצפויים לכם.

במידה והינכם מעל לגיל פרישה הינכם זכאים לתשלומי ביטוח לאומי מלאים ללא קשר לרמת הכנסתכם השנתית.

שימו לב : בהתאם ל-Foreign pension offset test במידה והנכם מקבלים תשלומי פנסיה בישראל ממקום עבודתכם סכום הקצבה החודשית לו תהיו זכאים יופחת בהתאם לקביעת רשות הביטוח הלאומית האמריקאית.

Arrow הגדרת הכנסה לצורכי ביטוח לאומי

אך ורק הכנסה ישירה מעבודה כשכיר או עצמאי תחושב לצורך בדיקת זכאותכם. הכנסה פסיבית ( לדוגמא: רווחי הון,ריבית,דיוידנדים,הפרשות פנסיה,הכנסה משכירות וכו..)  לא תחושב לצורך חישוב הכנסה זו.

Arrow אזרחים ישראלים בעלי גרין קארד

במידה והושלמו 40 הרבעונים הדרושים לזכאות יהיו זכאים לתשלומים גם אם הגרין קארד או ה-Social security number אינם בתוקף עוד. בנוסף,על האזרח הישראלי לעמוד בקריטריון ההכנסה הנ"ל( The foreign work test ).

.

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773