• גילוי מרצון

    ה-IRS יצא בתוכנית חדשה (IRS new streamlined procedure) המאפשרת לכל אותם אזרחים הגרים מחוץ לתחומי ארה"ב "ליישר קו" עם חובת ההגשה שלהם מבלי לספוג קנסות או עונשים כלשהם

    continue reading

יישור קו דיווחי מס קודמים-תוכנית גילוי מרצון באמצעות Streamline procedure

תוכנית הגילוי מרצון

אלמנטים של התוכנית

קנסות ועונשים על אי דיווח

גילוי מרצון-יישור קו דיווחי מס קודמים באמצעות Streamline procedure - תוכנית גילוי מרצון עבור אזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל- Streamline procedure - היתרונות הגודלים בתוכנית טמונים ביישור הקו המתבצע מול הרשויות ובאי קנסות או עונשים על הגשה מאוחרת continue reading

הגדרת Low risk taxpayer - קביעת מידת הסיכון של מגיש הדוחות באמצעות ה-Streamline procedure continue reading

טפסים להגשה באמצעות תוכנית לגילוי מרצון - אילו טפסים יש להגיש באמצעות ה-Streamline procedure ותוכנית הגילוי מרצון לאזרחים אמריקאים המתגוררים בישראל continue reading

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773