הגדרת Low risk taxpayer

קביעת זכאות כניסה לתוכנית גילוי מרצון - Streamline procedure

בהתאם לאתר ה-IRS, קביעת מידת הסיכון של מגיש הדוחות ( Compliance risk determination), לצורך כניסה לתוכנית, נקבע בהתאם למידע המופיע על ה-Tax returns המוגשים בפועל ובתשובות השאלון המצורף לצורך כניסה לתוכנית.

ברמה הבסיסית ה-IRS מציין שחבות מס פחותה מ-$1500  בכל אחד מהדוחות המוגשים וחוסר בפקטורים שה-IRS מחשיב כבעלי סיכון גבוה ( High risk factors ) יקבעו את מעמדכם כ-Low risk taxpayer.

Arrow מידת הסיכון יכולה לעלות במידה ואחד מהפקטורים הבאים נמצאים בדוחות/שאלון המוגשים:

1. אם באחד מה-Tax returns  המוגשים אתם מבקשים החזר כספי.

2. אם יש לכם פעילות כלכלית בארה"ב (material economic activity ).

3. אם לא הצהרתם את כלל הכנסתכם במקום מגוריכם.

4. אם הינכם תחת חקירה או Audit ( בדיקה ) מצד ה-IRS .

5. אם קנסות ועונשים על אי דיווח חשבונות זרים ( F-bar ) כבר הוחלו לגביכם או אם כבר קיבלתם מכתב אזהרה מה-IRS  בנוגע לנושא הנדון.

6. אם יש בבעלותכם חשבונות מחוץ לגבולות המדינה בה הינכם מתגוררים.

7. אם ברשותכם בעלות מלאה או חלקית ביישויות ( Entity ) מחוץ לגבולות המדינה בה הינכם מתגוררים.

8. אם יש לכם הכנסה מארה"ב.

9. אם יש עדות לתכנון מס מתוחכם לצורך הימנעות ממס.

 

במהלך השנה החולפת חברתנו הגישה במסגרת התוכנית לגילוי מרצון למעלה מ-1000 לקוחות כשכולם ללא יוצא מן הכלל התקבלו לתוכנית ויישרו קו בצורה מוחלטת מול רשויות המס בארה"ב ללא קנסות או עונשים.

אנו ממליצים ליצור קשר עם אחד מנציגי Virtue tax על מנת לוודא כי הינכם עומדים בכלל הקריטריונים הנ"ל.

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773