טפסים להגשה באמצעות תוכנית לגילוי מרצון

 

 

טפסים להגשה באמצעות תוכנית גילוי מרצון

Arrow אנא הכינו את הטפסים/מידע הבאים לשנים 2018-2016 לצורך הכנת שלוש שנים דוחות מס Tax returns הנדרשות המסגרת התוכנית :

פירוט הכנסה:

א. טפסי 106 במידה והייתם שכירים בישראל . במידה והייתם עצמאיים -  דוחות מס שנתיים ( טופס 1301 או שומה ) ודוח רווח והפסד.

-  שכירים בארה"ב -  טופס W2  או Miscellaneous 1099 לאותה השנה.

ב.טופס 867 במידה ויש לכם חשבון השקעות בארץ (טופס זה מפרט את סך ההכנסות מאותו חשבון השקעות. קרי: ריבית, דיוידנדים ורווח הון).

 -  טופס 1099 במקרה של חשבון השקעות בארה"ב

ג.  טפסי Schedule k-1 במקרה של חברות בשותפות בארה"ב.

ד. במקרה של  הכנסות מהשכרת נכס בארץ/בארה"ב, אנא ציינו זאת ונציג Virtuetax יינחה אתכם לגבי המידע הנדרש.

ה. במקרה של הכנסה אחרת שלא צויינה בסעיפים הקודמים, אנא ציינו זאת ונציג Virtuetax יינחה אתכם לגבי הטפסים הנדרשים (לדוגמא:תשלומי ביטוח לאומי,תשלומי פנסיה,החזקת חברה)

Arrow לצורך דיווח על חשבונות בבעלותכם,  נא הכינו את הפרטים הבאים לכל סוג חשבון  עבור השנים 2018-2013:

א.סוג חשבון

ב.מספר חשבון

ג.סכום מקסימאלי שהיה בחשבון במהלך השנה הקלינדרית

ד.שם המוסד הפיננסי בו מוחזק החשבון

ה.כתובת המוסד הפיננסי

ו.פירוט המחזיקים בחשבון. לדוגמא:במידה וחשבון זה הינו משותף עם בן/ת זוג, יש לציין זאת.

 

Arrow סוגי חשבונות החייבים בהצהרה במסגרת הדיווח כוללים בין היתר:

א.חשבון עובר ושב

ב.חשבון השקעות

ג.קופות גמל

ד.ביטוח מנהלים

ה.קרנות השתלמות

ו.חשבונות פנסיה שונים

 

יש לשלוח בפקס את הטפסים לפקס שמספרו: 077-4448773, או לחילופין ניתן לסרוק את הטפסים בצירוף מספר טלפון ולשלוח לכתובת הדוא"ל: info@virtuetax.com

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773