החזרי מס על הוצאות ילדים

הטבות מס עבור הוצאות לילדים מתחת לגיל 13

ה-Child and dependent care credit מספק הטבת מס להורים (Tax credit ) עבור הוצאות מוכרות שבוצעו לילדים מתחת לגיל 13.

מהו מטרת הקרדיט?

לסייע להורים עובדים עם חלק מההוצאות הנדרשות לגידול הילדים במסגרת יציאתם לשוק העבודה.

מהם הוצאות מוכרות לצורך חישוב הקרדיט?

א.      הוצאות שמירה על הילדים במסגרת מעון ו/או בייביסטר.

ב.      עלות מנקה, עוזרת בית , מנהל משק בית או טבח  במסגרת הטיפול בילדים.

ג.        עלות קייטנת יום

ד.      הוצאות הכרוכות בשמירה על הילדים לפני או אחרי הלימודים/גן.

ה.      הוצאות עבור ילדים בעלי נכות.

מהו גובה הקרדיט עד שנת 2020 וכיצד הוא מחושב?

שווי הקרדיט הינו עד $3000 עבור ילד אחד ועד $6000 עבור שני ילדים או יותר. מתוך סכומים אלו ניתן להכיר עד 35% משווי הקרדיט . קרי : עד $1050 עבור ילד אחד ועד $2100 עבור שני ילדים או יותר.

מהו גובה הקרדיט החל משנת 2021 וכיצד הוא מחושב?

שווי הקרדיט הינו עד $8000 עבור ילד אחד ועד $16000 עבור שני ילדים או יותר. מתוך סכומים אלו ניתן להכיר עד 50% משווי הקרדיט . קרי : עד $4000 עבור ילד אחד ועד $8000 עבור שני ילדים או יותר.

מהם הקריטריונים שההורים צריכים לעמוד בהם :

א.      מבחן הכנסה - ההורה ( ובן או בת זוגו במקרה של זוג נשוי) חייבים להיות בעלי הכנסה מעבודה כשכירים או עצמאיים.

ב.      מבחן קשר משפחתי – הורים או אפטרופוס ראשי של הילד

ג.        מועדי ההוצאות – ההוצאות היו חייבות להיות מבוצעות בזמן שההורים בעבודה או בתהליך חיפוש עבודה.

ד.      סטטוס משפחתי – לא ניתן לקבל את הקרדיט במידה והינך מגיש בנפרד מבן/בת זוגך (Married filing seperatly )

ה.      זהות המטפל/ת בילדים – לא יכולה להיות בן/בת זוגך או אחד מילדייך.

 

מהם הקריטריונים שהילד צריך לעמוד זו?

א.      מבחן הגיל – על הילד להיות מתחת לגיל 13

ב.      ילדים בעלי נכות – אין הגבלת גיל במקרים אלו.

ג.        מבחן ההכנסה – ילדכם לא יכל להרוויח מעל $4300 במהלך שנת המס.

האם יש השפעה לרמת הכנסתך על גובה הקרדיט לו הינך זכאי?

סכום הקרדיט פוחת בהדרגה ( Phased out ) במידה והכנסתכם השנתית (AGI ) גבוהה יותר מ $125,000 ובהתאם למדרגות הבאות :

א.      מ-$125,000 - $183,000 : אחוז הקרדיט נע בין 20%-50%

ב.      מ-$183,001 - $400,000 : אחוז הקרדיט הינו 20%.

ג.        מ-$400,001 - $438,000 : אחוז הקרדיט נע בין 20%-0%

האם ניתן לקבל את הקרדיט כהחזר מס (Refundable credit )?

א.      עד שנת המס 2020 ניתן היה להשתמש  בקרדיט לצורך הפחתת חבות מס בלבד -.כלומר: ניתן היה להשתמש בקרדיט להפחית חבות מס בדוח המס אך לא היה ניתן לקבל החזר כספי.

ב.      החל משנת המס 2021 – ניתן לקבל במלוא הקרדיט לצורך קבלת החזר כספי במידה והתגוררת בארה"ב למעלה מחצי שנה במהלך  2021– זאת במידה ולא ניצלתם את הסכום המלא של הקרדיט לצורך הפחתת חבות מס, ה-IRS  מאפשר לקבל את היתרה שנשארה כ- Refundable credit.

נדגיש בשנית כי רק תושבי ארה"ב יוכלו לקבל את הקרדיט כהחזר מס. במידה והתגוררת מחוץ לתחומי ארה"ב ניתן להשתמש בקרדיט רק לצורך הפחתת חבות המס שלך.

 

 

 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773