תהליך קבלת ההחזר

1. יש להעביר לידינו את הטפסים הנדרשים  על מנת שנציגינו יוכלו תחילה, ברמה הבסיסית, לוודא את זכאותכם.

2. תוך שלושה ימי עסקים, נציג virtue tax יצור עימכם קשר טלפוני על מנת לוודא את זכאותכם ולהנחות אותכם בדבר הנפקת טפסים נוספים במידת הצורך.

3. עם קבלת המידע המלא,  נשלים את הבקשה לקבלת ההחזר באמצעות מילוי ה-Tax return  האישי שלכם.

4. בשלב זה, יישלחו לכתובת הדוא"ל שלכם הטפסים הבאים לצורך אישור פרטים אישיים וחתימה לצורך הגשת ה-Tax return:

א. טופס 8879 - כתב הרשאה להגשת הדוח בצורה אלקטרונית ל- IRS  ( טופס זה יישלח עבור החזר לשנת 2014 בלבד)

ב. טופס 1040- טופס זה מאגד בתוכו את פרטייך האישיים לצורך אישורך.

ג. כתב הרשאה כספית- Virtue tax מתחייבת כי במידה ועל פי קביעתנו הינכם זכאים להחזר עבור הוצאות שכ"ל, התשלום עבור השירות ייעשה אך ורק לאחר קבלת ההחזר בפועל,ויהיה מותנה בכך. התחייבות זו מפורטת בהסכם הכספי שישלח.

5. עם קבלת הטפסים חתומים יוגש ה-Tax return באופן אלקטרוני או בעותקים קשיחים לארה"ב. לאחר מכן נציגינו ישלחו הודעת אישור הגשה בדוא"ל בצירוף קישור לבדיקת סטטוס הבקשה באתר ה-IRS

6. בסמוך לקבלת ההחזר בפועל תשלח לכתובת המייל שלך הודעת תשלום בהתאם לסיכום בכתב ההרשאה הכספית. את התשלום ניתן לבצע בדרכים הבאות: מזומן/ העברה בנקאית / שיק דולרי או שיק שקלי שווה ערך לתשלום כמפורט דלעיל, על פי השער שנקבע בהסכם ההתקשרות.

7. לאחר קבלת התשלום תונפק עבורכם חשבונית מס/קבלה שתשלח לכתובת הדוא"ל שלכם.

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773