סוגי התאגדויות לפתיחת עסק ורכישת נדל"ן בארה"ב

לילה כלכלי-הנדל"ן בעלייה

ערוץ 2-ממה צריך להיזהר?

forming an LLC

ITIN-מספר זיהוי לצורכי מס עבור אזרחים ישראלים - מהם הדרכים להגשת מספר זיהוי לצורכי מס בארה"ב (ITIN ) ומהם היתרונות והחסרונות בכל אופציה קיימת. continue reading

מס עיזבון בארה"ב - מס עיזבון בארה"ב - סריקה מיסויית ופתרונות עבור אזרחים ישראלים המשקיעים בנדל"ן והשקעות פיננסיות בארה"ב. continue reading

תקנות חדשות לאזרח ישראלי המחזיק 100% בעלות ב-LLC - תקנות חדשות לאזרח ישראלי (ללא אזרחות אמריקאית ) המחזיק ב-LLC כבעלים יחיד החל משנת המס 2017 במסגרת תקנה IRC Sec. 6038A אזרח זר (קרי : שאינו בעל/ת אזרחות אמריקאית ) המחזיק 100% בבעלות LLC ( Limited Liability company) יחוייב בדיווחים אינפורמטייבים נוספים. נבהיר כי חובות דיווח אלו לא יחולו על LLC שנפתח כשותפות אל רק על ידי LLC עם בעלים יחיד. continue reading

רכישת נדל"ן בארה"ב באמצעות LLC - ניתן להקים LLC לצורך רכישת נדל"ן בארה"ב בשני אופנים : הקמה כבעלים יחיד או הקמה כשותפות continue reading

התאגדות תחת LLC כבעלים יחיד - 1.הפרדת יישויות והגנת נכסים אישיים במקרה של תביעה : התאגדות עסקית זו מאפשרת לבצע הפרדת ישויות בין חברת ה-LLC לבינכם כך שנכסיכם האישיים מוגנים במידה ואתם נתבעים מכל סיבה שהיא בשל פעילות שמקורה בנכסי הנדל"ן ( כלומר:רק הנכסים של ה-LLC יימצאו בסיכון כתוצאה מתביעה מסוג זה ). יתרון בהשוואה לבעלות פרטית. continue reading

דוחות מס בארה"ב למשקיעים באמצעות שותפות - בסוף שנת המס, כל משקיע מקבל מהשותפות שני טפסים: טופס K-1, שהינו סיכום ההכנסות וההוצאות של השותף, וטופס 8805, המהווה אסמכתא לניכוי המס במקור שביצעה השותפות. continue reading

אילו צורות התאגדויות קיימות ברכישת נדל"ן/פתיחת עסק - מיסוי נדל"ן בארה"ב והתאגדויות מס אפשריות continue reading

יתרונות וחסרונות של התאגדות כבעלים יחיד - 1.פחות אדמניסטרציה ומורכבות – אי צורך בפתיחת חשבונות בנק נפרדים,אי צורך בתכנון מבנה התאגדות כזה או אחר כולל הסכם תפעולי והגשת טפסים הכרחיים הקיימות במסגרת התאגדויות אחרות.למעשה כל חובת דיווח והגשה הקיימות תחת התאגדות כיישות נפרדת נחסכת מכם במידה ובחרתם בדיווח בעלות פרטית וישירה על הכנס continue reading

התאגדות תחת LLC במסגרת של שותפות ( partnership ) - 1. חברה "שקופה" לצרכי מס ואי תשלום מס חברות: רווחי ה-LLC אינם ממוסים כלל כתאגיד .הרווחים ממוסים פעם אחת בלבד כהכנסה חייבת במסגרת הדוח מס האישי שלכם. כלומר: אתם מקבלים את ההגנה המשפטית של חברה בעירבון מוגבל אך אין אתם חייבים במס חברות כלל. לצורכי השוואה : אדם המחזיק בבעלות חברה בישראל משלם מס על רווחי החברה בהתאם לאחוז מס החברות בישראל ולאחר מכן ישנו תשלום מס נוסף ברמה האישית על יתרת הרווחים שנמשכו מהחברה. יתרון בהשוואה לבעלות פרטית. continue reading

טפסים ומידע לצורך הכנת דוחות המס - continue reading

הגשת דוחות ומידע לגבי אפשרויות רכישת נכסים - continue reading

הטבת מס חדשה למשקיעי נדל"ן - QBI deduction - הטבת המס החדשה לעסקים ולמשקיעי נדל"ן (QBI deduction) continue reading

הטבת מס ליחיד – Personal exemption - הטבת מס – Personal exemption continue reading

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773