דוחות מס בארה"ב למשקיעים באמצעות שותפות

חובת הגשת דוחות מס בארצות הברית היבטים משמעותיים

חוקי המס של ארצות הברית קובעים כי:

 1. אזרח ישראל או חברה ישראלית בעלי הכנסות בארצות הברית, מחויבים בדיווח שנתי על הכנסות אלו לרשויות המס בארצות הברית.

 2. כל שותפות בארצות הברית (כדוגמת פרופימקס) מחויבת בביצוע ניכוי מס במקור בגובה 39.6% (מדרגת המס המקסימלית) על רווחי השותף שאינו בעל אזרחות אמריקאית ( עבור חברות ניכוי מס בגובה 35%).

בסוף שנת המס, כל משקיע מקבל מהשותפות שני טפסים: טופס K-1, שהינו סיכום ההכנסות וההוצאות של השותף, וטופס 8805, המהווה אסמכתא לניכוי המס במקור שביצעה השותפות.

 

מדוע מחייב ה-IRS שותפויות בביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור לשותפים זרים?

לרשות המס האמריקאית אין יכולת להבטיח כי המשקיע הזר אכן יגיש את דוח המס בהתאם לחוק. גביית תשלומי מס עודפים במקור מאפשרת לרשות המס ליצור תמריץ למשקיע הזר להגשת דוח המס, שכן באמצעות הגשת הדוח הוא יהיה זכאי, לרוב, לקבלת החזרי מס.

מהם היתרונות בהגשת דו"ח מס שנתי?

 1. קבלת החזרי מס על תשלום עודף שהתבצע במסגרת ניכוי המס במקור – ניכוי המס המתבצע על ידי השותפות גבוה בהרבה מחבות המס הריאלית המחושבת במסגרת הגשת דו"ח המס השנתי, וכך גדלים סיכויו של המשקיע הישראלי לזכאות להחזרי מס משמעותיים.

 1. פטור ממס על רווח שנתי עד $3,950: בארצות הברית, זכאי גם משקיע זר לרמת הכנסה מינימלית שאינה חייבת מס, תחת ה-Personal exemption.
 1. זכאות למדרגות מיסוי מועדפות על רווחי הון:  רמת המיסוי המקסימלית ליחיד עבור מימוש רווחי הון של נכסים שהוחזקו מעל לשנה (Long term capital gain) הינה 20%, וברוב המקרים היא פחותה במידה משמעותית.

  מהי כדאיות השקעה בארצות הברית מבחינה מסויית ?

  המיסוי בארצות הברית הינו פרוגרסיבי, קרי: רמת המיסוי נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה.

  מכיוון שהמשקיע הישראלי מחויב בדיווח רק על הכנסותיו מארצות הברית, ומכיוון שלרוב מדובר ברמת הכנסה ממדרגה נמוכה באופן יחסי, הרי שאף שיעורי המס המחושבים הינם נמוכים.

   

  מהו המס מחושב כתלות ברמת הכנסה בארצות הברית ?

  לצורך ביצוע השוואת מס, ניקח כדוגמא ארבעה השקעות המניבות הכנסה שנתית שונה:

רמת הכנסה בדולרים

$10,000

$20,000

$50,000

$100,000

הכנסה פטורה ממס בארה"ב

 

$3,950

$3,950

$3,950

$3,950

הכנסה חייבת במס

$6,050

$16,050

$46,050

$96,050

מס הכנסה מחושב

$608

$1,958

$7,375

$20,525

אחוז מס מחושב

6%כ-

10%כ-

15%כ-

20%כ-

 

למשל, כאשר הכנסת המשקיע השנתית הינה $10,000, המס המחושב הינו 608$, כלומר כ-6%.

 

לידיעתך :

הינך זכאי לשיחת ייעוץ ראשונית חינמית, במסגרתה נשמח לסייע לך בהיבטי המיסוי של השקעתך ובכל אספקט הנכלל בשירותינו.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני הכתוב לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי virtue tax.

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773