הטבת מס חדשה למשקיעי נדל"ן - QBI deduction

להלן לקט שאלות ותשובות בנושא תקנת המס החדשה. אנו תקווה כי מידע זה יסייע לך  בהבנת מצבך  מול שלטונות המס בארה"ב ויקל על קבלת ההחלטות הנגזרות מכך.

 1.    מהי תקנת Qualified Business Income Deduction ?

תקנה  199A  מאפשרת ליחידים* להכיר בהוצאה של 20% מהרווח הנוצר במסגרת פעילות עסקית ( הכולל הכנסות משכר דירה ) המנוהל באופן ישיר או באמצעות ישות שקופה לצורכי מס.

 2.    מהי יישות שקופה לצורכי מס במסגרת ה-QBI?

      המונח יישות שקופה לצורכי מס בנושא תקנת ה QBI deduction- מתייחס ליישויות הבאות:

                  א.     שותפויות ( Partnerships ) LP

                  ב.     יחידים שהתאגדו במסגרת LLC כשותפות  ( Multi member LLC )

                  ג.     יחיד שהתאגד במסגרת ( Single member LLC ) ומסווג במסגרת החוק כ- Sole proprietorships

                  ד.     יחיד שמוגדר במסגרת החוק כ-  Sole proprietorships

                  ה.    חברות המוגדרות כ- S- corporation

 3.    כיצד להכיר בהוצאת ה-QBI?

 הכרה בהוצאה זו תתאפשר במסגרת הגשת דוח המס האישי של הלקוח העומד בהגדרה של הכנסות מוכרות לצורך ה-QBI.

 4.    מהם הקריטריונים שמשקיעי  נדל"ן צריכים לעמוד בהם לצורך הכרה בהטבת המס?

לא כל הכנסה המופקות במסגרת השקעה בנדל"ן  עומדת בתנאי הזכאות במסגרת תקנת 199A. המשקיע יצטרך להוכיח כי פעילות הנדל"ן עומדת בהגדרות הקבועות בחוק של "פעילות עסקית". יש לבחון מספר פרמטרים המסייעים לקבוע פעילות הנדל"ן עומדת בהגדרה של עסק ( בניגוד להשקעה פסיבית ) ובכך בעמידה בתנאי קבלת ההטבה:

                   I.    האם מבוצעים התיקונים והתחזוקה ע"י בעל הנכס או ע"י חברת ניהול מטעמו?

                II.     האם מתבצע ניהול אקטיבי של הנכס ע"י הבעלים ו/או ע"י חברת ניהול מטעמו?

             III.     האם מתבצעת רכישה של מוצרים ו/או תשלומים וגבייה של שכר דירה על ידי בעלי הנכס או ע"י חברת ניהול מטעמו?

            IV.      רמת ההשקעה והזמן הכרוך בתפעול והשכרת הנכס.

               V.     מספר הנכסים ואופי הפעילות.

מטרת המבחנים הנ"ל היא לבחון האם מדובר בפעילות מתמשכת וקבועה לצורך עמידה בדרישות הגדרת החוק כפעילות עסקית.

 5.    כיצד לדרוש את ההטבה במידה וביצעתי את ההשקעה באמצעות שותפות?

במידה ודוחות השותפות של הלקוח(ה) מבוצעים על יד חברתנו, אנו מטפלים בכל ומוודאים  שהזכאות להטבה תמומש במלואה. אם לא, יש לוודא עם מכין הדוחות כי הוא מודע להטבת מיסוי זו ויודע כיצד ליישמה במסגרת הכנת דוחות השותפות. יש להדגיש כי סיווג ההכנסה במסגרת טופס הk-1  הניתן ללקוח מהווה מרכיב הכרחי לצורך מימוש הזכאות !

 6.    מהם המגבלות הקבועות בחוק למימוש ההטבה?

ישנם שני פרמטרים עיקריים שעלולים להגביל את סכום הטבת המס תחת ה-"wage and depreciable property test"

א.     רמת הכנסה הגבוהה מ-$157,500 בשנה המופקת בארה"ב* (למשקיעים זרים בלבד)

ב.      ניתן להכיר עד 2.5% מעלות הבסיס של נכס הנדל"ן.

אנו ממליצים על יצירת קשר עם נציגינו בהקדם האפשרי לצורך היערכות מיטבית לתכנון המיסוי על השקעותיכם כחלק מהשירות המורחב אותו אנו מעניקים ללקוחות החברה (ללא עלות).

ביצוע תכנון מס מוקדם עשוי לסייע  במידה ניכרת בזכאותך  ויקל  עלינו ליישם ביעילות מרבית את דרך הפעולה האפקטיבית ביותר  עבורך. 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773