הטבת מס ליחיד – Personal exemption

הטבת מס ליחיד במסגרת הגשת הדוח בארה"ב – Personal exemption

על פי חוקי המס בארה"ב כל אזרח זר (קרי : שאינו בעל אזרחות אמריקאית) זכאי להטבת מס משמעותית באמצעות ה-Personal exemption deduction.

1.      מהו הסכום הטבת המס וכיצד היא מחושבת?

במסגרת הגשת דוח המס השנתי בארה"ב כל נישום יהיה זכאי להכנסה פטורה ממס בגובה $4,050 כנגד כל מקורות הכנסותיו בארה"ב המוגדרים כ- Effectively Connected Income(פעילות שעומדת בתנאי פעילות עסקית).בפועל רוב המוחלט של השקעות הנדל"ן בארה"ב עומדות בהגדרה ה-ECI ולכן גם הנישום זכאי לקבלת הטבה זו.

*להלן דוגמא להמחשת ההטבה:

משקיע נדל"ן בעל רווח נטו של $4000  יוכל "לקזז" $4,050 מרווח זה. במקרה הנדון , רמת ההכנסה החייבת במס תהיה אפסית והנישום לא יהיה חייב במס כלל במסגרת הגשת דוח המס השנתי למרות שבפועל הרווח נטו לאחר הוצאות היה $4,000 !

 2.       כיצד להכיר בהטבת המס במסגרת הגשת הדוח 1040NR?

במסגרת הגשת דוח המס השנתי יש לבצע שתי פעולות:

א.      יש להגדיר בסעיף ה-Filing status את מצבך המשפחתי ( לרוב, שורה  2 או שורה 5 מתארות את מצבך המשפחתי בצורה נכונה)

ב.       יש לסמן בסעיף 7a תחת קטגוריה Exemption את השימוש בהטבה.

ג.        יש להכיר בשורה 40    בסכום של $4,050.

 

ביטול הטבת המס Personal exemptionעבור שנת המס 2018 ואילך

במסגרת מדיניות הממשל המכונה "Tax Cuts and Jobs Act further “  החל משנת המס 2018 בוטלה לחלוטין הטבת מס זה. המשמעות היא שמגיש הדוח לא יהיה זכאי עוד להכנסה פטורה ממס בגובה $4,050.

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773