טפסים ומידע לצורך הכנת דוחות המס

מידע וטפסים נדרשים לצורך דיווח על הכנסות נדל"ן בארה"ב.

אנא הכינו את הטפסים הבאים לצורך ייעול בקשתכם עבור הכנת דוח המס בארה"ב:

מידע אישי:

1. שם פרטי ומשפחה ( בהתאם למופיע בדרכון ).

2 .כתובת מגורים לקבלת החזר (כתלות בזכאותכם).

3. מספר טלפון ליצירת קשר וכתובת דוא"ל עדכנית.

4. מספר זיהוי לצורכי מס (ITIN - במידה וכבר קיים).

5. במידה והגשת דוח מס בעבר – יש לצרף העתק מדוח המס האחרון שהוכן עבורך.

 

 רכישת נכס בצורה ישירה תחת שמו האישי של הלקוח ו/או LLC:


1) דו"ח סיכום שנתי מחברת הניהול (Year End Summary of Income and Expenses) המפרט את ההכנסות וההוצאות השנתיות. להלן דוגמאות להוצאות מוכרות לצורכי מס:

א.      ביטוח דירה – Insurance

ב.       דמי ניהול – Management fees

ג.       ארנונה – Property tax

ד.      תיקונים – Repair

ה.      תחזוקה – Maintenance

ו.       משכנתא/הלוואה – Loan /Mortgage

2)  טופס MISC-1099, במידה וחברת הניהול הנפיקה עבורכם.

3) טופס הרכישה (HUD) עבור שנת הדיווח הראשונה לנכס.

4) כל הוצאה אחרת שאינה הופיעה בדוח השנתי מחברת הניהול. להלן דוגמאות להוצאות מוכרות לצורכי מס:

א. טיסה לביקור הנכס

ב. הלוואה כנגד הכנס

* במידה ורכשת נכס באמצעות LLC כבעלים יחיד, קיימת חובת הגשת דוח מס אישי בלבד, ובו ידווחו ההכנסות המופקות מהנכס.

 

  השקעה כחלק משותפות

1)     טופס k-1  : טופס סיכום ההכנסות וההוצאות של השותף.

2)      טופס 8805 :  טופס המהווה אסמכתא לניכוי המס במקור שביצעה השותפות.     

 

   במידה וזוהי שנת המס הראשונה, ולא הונפק עבורך מספר זיהוי בעבר( ITIN ), אנא העבר  סריקה באיכות גבוהה של הדרכון הישראלי בתוקף לצורך הגשת בקשה עבורך.

 

יש לשלוח בפקס את הטפסים לפקס שמספרו: 077-4448773, או לחילופין ניתן לסרוק את הטפסים בצירוף מספר טלפון ולשלוח לכתובת הדוא"לinfo@virtuetax.com

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773