רכישת נדל"ן בארה"ב באמצעות LLC

 

רכישת נס נדל"ן בארה"ב באמצעות (LLC ( Limited liability company 

ישנן שתי אפשרויות להקמת LLC, ולכל אחת מהן משמעויות שונות מבחינת הגשת דוחות המס:

 1. הקמה כבעלים יחיד– במידה ובחרתם באופציה זו, קיימת חובת הגשת דוח מס אישי בלבד, ובו ידווחו ההכנסות המופקות מהנכס (אין צורך בהגשת דוח נפרד ל-LLC).

 2. הקמה עם שותף אחד או יותר– במידה ובחרתם באופציה זו, יש להגיש דוח שותפות, וכן דוח אישי עבור כל אחד מהשותפים. כמו כן, על השותפות לבצע ניכוי מס מקסימלי במקור במהלך השנה על רווחי השותפות.

  להשוואה מעמיקה בין שתי האפשרויות, יש לגולל לטבלת ההשואה המופיעה בהמשך תקציר זה.

  מדוע מחייב ה-IRS שותפויות בביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור לשותפים זרים?

  ל-IRS אין יכולת להבטיח כי המשקיע הזר אכן יגיש את דוח המס בהתאם לחוק. גביית מס עודף במקור מאפשרת ל-IRS ליצור תמריץ למשקיע הזר להגשת דוח המס, שכן באמצעות הגשת הדוח הוא יהיה זכאי, לרוב, לקבלת החזרי מס.

  מהי כדאיות ההשקעה בארה"ב מבחינה מיסויית?

  המיסוי בארה"ב הינו פרוגרסיבי, קרי: רמת המיסוי נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה.

  מכיוון שהמשקיע הישראלי מחויב בדיווח רק על הכנסותיו מארה"ב, ומכיוון שלרוב מדובר ברמת הכנסה ממדרגה נמוכה באופן יחסי, הרי שאף שיעורי המס המחושבים הינם נמוכים.

  מהו המס המחושב כתלות ברמת ההכנסה בארה"ב?

  לצורך ביצוע השוואת מס, להלן טבלה המייצגת דוגמא לארבע השקעות המניבות הכנסה שנתית שונה, ובה פירוט המס המחושב בהתאם לגובה ההכנסה (למשל, מהכנסה שנתית בגובה $10,000 יחושב מס בגובה $608, שהם כ-6%מההכנסה):

TABLE1

TABLE2

לידיעתך, הינך זכאי לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות, במסגרתה נשמח לסייע לך בהיבטי המיסוי של השקעתך ובכל אספקט הנכלל בשירותינו.

* לצורך בירור חובת הדיווח בישראל על ההכנסות מארצות הברית, יש ליצור קשר עם מחלקת המיסוי הישראלי של חברתנו.

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני הכתוב לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי Virtue Tax.

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773