תקנות חדשות לאזרח ישראלי המחזיק 100% בעלות ב-LLC

 

תקנות חדשות לאזרח ישראלי (ללא אזרחות אמריקאית ) המחזיק ב-LLC כבעלים יחיד

החל משנת המס   2017 במסגרת תקנה  IRC Sec. 6038A אזרח זר ( קרי : שאינו בעל/ת אזרחות אמריקאית ) המחזיק  100%  בבעלות LLC ( Limited Liability company)  יחוייב בדיווחים אינפורמטייבים נוספים. נבהיר כי חובות דיווח אלו לא יחולו על LLC שנפתח כשותפות אל רק על ידי LLC עם בעלים יחיד.

אילו טפסים בעלים יחיד זר של LLC  יהיה מחוייב להגיש במסגרת התקנות החדשות?

ישנם שני טפסים המחוייבים בדיווח:

א.     טופס 5472 – information return of a 25% foreign owned U.S corporation

ב.      טופס 1120 – Corporation income tax return

איזו אינפורמציה תדווח במסגרת הטפסים הנ"ל?

כל טרנזקציה כספית (Reportable transactions ) בין החברה לבעליה מחוייבת בדיווח. להלן דוגמאות לטרנזקציות כספיות החייבות בדיווח:

א.     העברת כספים  מחשבון ה-LLC בארה"ב לחשבון הבעלים בישראל ולהיפך.

ב.      הלוואת בעלים

ג.       תשלום שבוצע על ידי בעלי הנכס עבור הוצאות של הנכס המוחזק על ידי ה-LLC

אנו ממליצים על שמירת האינפורמציה וניהול ספרים תקין  של ספרי ה-LLC במהלך השנה לצורך ייעול הדיווח הנ"ל.  

מהם הקנסות על אי דיווח?

הקנס הינו $10,000 על אי דיווח ו/או הגשה באיחור של הדוחות הנ"ל.

עד מתי עלייך להגיש את הדוחות הנ"ל על מנת להימנע מקנסות ועונשים?

יש להגיש את הדוחות עד ה-15 באפריל בשנה העוקבת. ניתן להגיש ארכה של 6 חודשים עד ה-15 באוקטובר בשנה העוקבת.

האם יהיו לי עלויות נוספות בעקבות הגשת הדיווחים הנוספים?

כן. העלות הנוספת לאחר הנחה ללקוחות גופי ההשקעות העובדים עימנו הינו  $150 +מע"מ.

כיצד יש להעביר את המידע לרשויות המס בארה"ב?

ישנן שתי אופציות רלוונטיות להגשת הדיווחים הנ"ל:

א.     שליחת פקס – שמספרו 855-887-7737

ב.      שליחה בדואר לרשות המס בארה"ב – לכתובת הבאה :  Internal Revenue Service, 201 West Rivercenter Blvd., PIN Unit, Stop 97, Covington, KY 41011.

האם כדאי להפוך את ה-LLC לשותפות ו/או לסגור את ה-LLC ובכך להימנע מחובת הדיווח הנ"ל?

  1. הפיכת ה-LLC לשותפות - ההחלטה בדבר כדאיות הקמת LLC כבעלים יחיד או שותפות הינה נגזרת של מספר פרמטרים ותלויה גם בין השאר בשיקולי הלקוח.לנוחיותת לקוחותינו,ניתן לפנות אלינו לצורך קבלת השוואה בין מכלול הפרמטרים הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה מושכלת.
  2. סגירת  ה-LLC ורישום הנכס על שמו האישי של הלקוח -יש להתחשב בעלויות סגירת ה-LLC , העברת השם ובמכלול פרמטרים נוספים טרום קבלת ההחלטה.

במידה ואחליט לסגור את ה-LLC  ו/או להפכה לשותפות כיצד עליי לבצע זאת?

יש לפנות לאחד מנציגי השירות על מנת לקבל הדרכה בדבר הפעולות הנדרשות לביצוע הפעולות הנ"ל.

אנו כמובן זמינים לצורך נתינת ייעוץ מיסויי ללקוחותינו בנושא זה ובכל נושא אחר הנכלל בשירותינו.

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773